თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

CLC დაამონტაჟებს 2 ერთეულ ლიფტს 5 და 6 გაჩერებებით