ზედა საქარას საჯარო სკოლა

ზედა საქარას საჯარო სკოლა

ზედა საქარას საჯარო სკოლაში 

CLC დაამონტაჟებს 1 ერთეულ ლიფტს 3 გაჩერებით