ზედა საქარას საჯარო სკოლა

ზედა საქარას საჯარო სკოლა

ზედა საქარას საჯარო სკოლა, დამონტაჟდა 1 ერთეული ლიფტი 3 გაჩერებით