ბათუმის ფიზიკა მათემატიკის სკოლა

ბათუმის ფიზიკა მათემატიკის სკოლა

ბათუმის ფიზიკა მათემატიკის სკოლაში  

CLC დაამონტაჟებს 2 ერთეულ ლიფტს 3 გაჩერებებით