საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში 

CLC დაამონტაჟებს 2 ერთეულ ლიფტს 3 გაჩერებით