საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო,

CLC-მ დაამონტაჟა 2 ერთეული ლიფტი 3 გაჩერებით