ფოთის საზღვაო აკადემია

ფოთის საზღვაო აკადემია

ფოთის საზღვაო აკადემიის რეკონსტრუქციის შემდეგ 

CLC-ი დამონტაჟებს ერთ ერთეულ ჰიდრავლიკურ ლიფტს უნარ შეზღუდული პირებისათვის, 3 გაჩერებით