დემაქს ჯგუფი

დემაქს ჯგუფი

დემაქს ჯგუფი 

CLC  დაამონტაჟებს 1 ერთეულ ლიფტს 9 გაჩერებით;