შსს-ს საცხოვრებელი კორპუსი

შსს-ს საცხოვრებელი კორპუსი

შსს-ს საცხოვრებელ კორპუსში 

CLC დაამონტაჟებს 2 ერთეულ ლიფტს 12 გაჩერებებით