სიონის კაშხალი

სიონის კაშხალი

სიონის კაშხალი 

CLC დაამონტაჟებს ლიფტს, რომელიც 70 მეტრზე იმოძრავებს