ქუთაისის N8 საჯარო სკოლა

ქუთაისის N8 საჯარო სკოლა

დამონტაჟდება 6 ერთეული ინვალიდების პლატფორმა

და 1 ერთეული ჰიდრავლიკური ლიფტი 3 გაჩერებით