სოფელი ფოცხოს N8 საჯარო სკოლა

სოფელი ფოცხოს N8 საჯარო სკოლა

 დამონტაჟდა 2 ერთეული ლიფტი ინვალიდების პლათფორმა

და პანორამული ლიფტი 3 გაჩერებით