მარტვილი, სოფელი დიდი ჭყონის საჯარო სკოლა

მარტვილი, სოფელი დიდი ჭყონის საჯარო სკოლა

 დამონტაჟდა ერთი ერთეული ინვალიდების პანდუსი