ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ჯიხაშკარის საჯარო სკოლა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ჯიხაშკარის საჯარო სკოლა

დამონტაჟდა 1 ერთეული გარედან მისადგმელი პანორამული ლიფტი შახტით (2 გაჩერებით) და 3 ცალი ინვალიდების პლათფორმა