სამშენებლოს ინვესტიციები შარტავაზე

სამშენებლოს ინვესტიციები შარტავაზე

დამონტაჟდება 2 ერთეული ლიფტი 14 გაჩერებით