თერჯოლმშენი

თერჯოლმშენი

დამონტაჟდება 2 ერთეული ლიფტი 9 გაჩერებით