სამშენებლო კომპანია მეგობრობა "M Tower"

სამშენებლო კომპანია მეგობრობა "M Tower"

დამონტაჟდება 6 ერთეული ლიფტი