თბილისის 71-ე საჯარო სკოლა

თბილისის 71-ე საჯარო სკოლა

დამონტაჟდება  ერთი ერთეული პლატფორმა შშმ პირებისათვის