თბილისის 43-ე საჯარო სკოლა

თბილისის 43-ე საჯარო სკოლა

ქ. თბილისის 43-ე საჯარო სკოლა, დამონტაჟდება გარედან მისადგმელი პანორამული ლიფტი 4 გაჩერებით