"მეგობრობა" გურამიშვილზე

"მეგობრობა" გურამიშვილზე

დამონტაჟდება 3 ერთეული ლიფტი, 1 - 24 გაჩერებით, 2 - 18 გაჩერებით.