სამშენებლო კომპანია GMS 

სამშენებლო კომპანია GMS 

სამშენებლო კომპანია GMS 

დამონტაჟდა 1 ერთეული ლიფტი, 10 გაჩერებით