დაბა ხულო, სახელოვნებო სკოლა

დაბა ხულო, სახელოვნებო სკოლა

დამონტაჟდება 1 ერთეული ლიფტი, 3 გაჩერებით