მიხეილ მესხის სტადიონი

მიხეილ მესხის სტადიონი

დამონტააჟდება 1 ერთეული ლიფტი, 2 გაჩერებით