ჰიდრავლიკური პლატფორმა

ჰიდრავლიკური პლატფორმა

დანადგარი, რომელსაც გამოიყენებთ მძიმე ტვირთის გადასაადგილებლად
ჰიდრავლიკური პლატფორმა გამოიყენება სასაწყობე მეურნეობებში და საწარმოებში