ლიფტი შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის

ლიფტი შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის

გთავაზობთ ყველა სახის ლიფტებსა და პლატფორმებს შეზღუდული შესაძლებლობის
პირებისათვის გადასაყვანად, როგორც ვერტიკალურ ასევე დახრილ სივრცეში