პანორამული ლიფტი

პანორამული ლიფტი

ლიფტის კაბინის ერთი ან რამდენიმე კედელი მინისაგან არის შესრულებული. 
ძირითადად გამოიყენება სავაჭრო ცენტრებში, აეროპორტებში, სასტუმროებსა და საოფისე შენობებში. 
გააჩნია მსგავსი ტექნიკური მახასიათებლები, რაც სამანქანოთი და სამანქანოს გარეშე ლიფტებს.
ყველა სახის ლიფტს თავისი უპირატესობა გააჩნია შენობის პარამეტრებიდან გამომდინარე.