დემაქს ჯგუფი

დემაქს ჯგუფი

დემაქს ჯგუფი 

დამონტაჟდა 1 ერთეული ლიფტი 9 გაჩერებით;