საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო - CLC-იმ დაამონტაჟა 5 ერთეული ლიფტი

სამი 14 გაჩერებით , ერთი საბავშვო ლიფტი 2 გაჩერებით  და 1 ლიფტი უნარ შეზღუდული პირებისთვის