წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხაჩკოის საჯარო სკოლა

წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხაჩკოის საჯარო სკოლა

დამონტაჟდა ერთი ერთეული გარედან მისადგმელი, პანორამული ლიფტი შახტით