ტიციან ტაბიძის სახელობის N43 საჯარო სკოლა

ტიციან ტაბიძის სახელობის N43 საჯარო სკოლა

ტიციან ტაბიძის სახელობის N43 საჯარო სკოლა

დამონტაჟდა გარედან მისადგმელი ლიფტი, შშმ პირებისთვის.

ერთი ცალი, 4 გაჩერებით.