ბოდბე, საბავშვო ბაღი

ბოდბე, საბავშვო ბაღი

დამონტაჟდა 1 ერთეული ლიფტი, 2 გაჩერებით